Skład Zarządu UKS Victoria Józefów

 

Bożena Dziubińska-Motała – Prezes Zarządu

Alicja Kowalczyk-Kędzierska – Wiceprezes Zarządu

Monika Bąk – Sekretarz Zarządu