Skład Zarządu UKS Victoria Józefów

 

Alicja Kowalczyk-Kędzierska – Prezes p.o.

Marcin Jaworski – Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Smolak – Sekretarz