Płatności

Płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na konto

BZ WBK 57 1500 2266 1222 6000 3295 0000 w kwocie:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA: 10 zł/rok

Sekcja pływania:

(od 01-10-2017 r.) Dla rocznika 2005 i starszych:

– dla członków mieszkających w Józefowie – 250 zł na miesiąc

– dla członków spoza miasta Józefowa – 260 zł na miesiąc

Dla rocznika 2004 i młodszych:

– dla członków mieszkających w Józefowie – 200 zł na miesiąc

– dla członków spoza miasta Józefowa – 210 zł na miesiąc

– dla osób nie pozostającymi członkami – 220 zł na miesiąc

Ulga na drugie i kolejne dziecko wynosi 50%

Sekcja lekkiej atletyki:

– dla członków mieszkających w Józefowie – 40 zł na miesiąc

– dla członków spoza miasta Józefowa – 45 zł na miesiąc

Sekcja koszykówki:

– dla członków mieszkających w Józefowie – 80 zł na miesiąc

– dla członków spoza miasta Józefowa – 85 zł na miesiąc