O Klubie

Uczniowski Klub Sportowy Victoria Józefów założony został 29 maja 2006r z inicjatywy rodziców dzieci trenujących w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie, pomocy trenerów i instruktorów oraz przychylności Dyrekcji ICSiR i władz Miasta Józefowa. Klub powstał na bazie dwóch sekcji: pływackiej i judo w których trenowało około 60 zawodników. Aktualnie w naszym klubie dajemy możliwości do uprawiania sportu uzdolnionym dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu Józefowa i okolic w 3 sekcjach :

– lekkiej atletyki,

– pływackiej,

– koszykówki.

Wśród wychowanków naszego Klubu mamy medalistów Olimpiad Ogólnopolskich oraz Mistrzostw Polski.

Sekcje Klubowe objęte są powszechnym programem szkolenia. Program ten poza celami sportowymi ma zadbać o pełniejszy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży tj.

– rozwijać zainteresowania kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych,

– uczyć systematyczności i wytrwałości do osiągania i realizowania swoich marzeń sportowych,

– angażować rodziców i opiekunów dzieci do uczestnictwa i współpracy w programie oraz pogłębiać ich wiedzę na temat roli kultury fizycznej w życiu dzieci i młodzieży,

– zapobiegać patologiom i uzależnienia wśród dzieci i młodzieży,

– popularyzować i upowszechniać sport w mieście, gminie i powiecie,

– promować Miasto Józefów na arenie powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej startując w zawodach i organizując imprezy sportowe w Józefowie.